Īpašums Kārķu pag.
Zemes platība 4.3 ha
12 000 EUR

Īpašums Dikļu pag.
Platība 9.47 ha
35 000 EUR

Īpašums Straupes pag.
Zemes platība 29 ha
120 000 EUR

Īpašums Raiskuma pag.
Zemes platība 21.8 ha
75 000 EUR

Īpašums Blomes pagastā
Platība 19.2 ha
105 000 EUR

Īpašums Rencēnu pag.
Zemes platība 0.7 ha
49 900 EUR

Īpašums Aronas pagastā
Platība 92.6 m2
27 000 EUR

Īpašums Strenču novadā
Zeme 26.9 ha
360 000 EUR

Lauku īpašums
Raunas upes krastā
155 000 EUR

Māja Launkalnes pagastā
Platība 145 m2
22 000 EUR

Īpašums Palsmanes pagastā
Zemes platība 19.2 ha
50 000 EUR

Copyright © 2010 - 2018. Nekustamie īpašumi Vidzemē