Mežs Braslavas pagastā
Platība 3.3 ha
3 500 EUR

Īpašums Taurupes pag.
Zemes platība 97 ha
250 000 EUR

Mežs Viļķenes pagastā
Platība 3.2 ha
10 000 EUR

Mežs Mazsalacas novadā
Platība 10.9 ha
30 000 EUR

Mežs Bilskas pagastā
Platība 5.1ha
10 200 EUR

Zeme pie Cēsīm
Platība 3.55 ha
13 000 EUR

Zeme Zosēnu pagastā
Platība 32 ha
95 000 EUR

Mežs Kocēnu novadā
Platība 9.9 ha
49 800 EUR

Īpašums Gulbenes novadā
Platība 46.7 ha
142 300 EUR

Copyright © 2010 - 2017. Nekustamie īpašumi Vidzemē