Komercīpašums Cesvainē
Platība 322.4 m2
75 000 EUR

Komerczeme Ērgļu nov.
Smilts - grants atradne
Zemes platība 11.6 ha

Administratīvā ēka Cesvainē
Platība 884.5 m2
135 000 EUR

Zeme Cesvaines pagastā
Platība 16.4 ha
25 000 EUR

Derīgo izrakteņu atradnes
Platība 11.9 ha
120 000 EUR
99 000 EUR

Māja Cesvainē
Platība 175.90 m2
25 000 EUR

Copyright © 2010 - 2018. Nekustamie īpašumi Vidzemē