Komerczeme Ērgļu nov.
Smilts - grants atradne
Zemes platība 11.6 ha

Copyright © 2010 - 2017. Nekustamie īpašumi Vidzemē