Īpašums Aronas pagastā
Platība 92.6 m2
27 000 EUR

Komercobjekts Lazdonā
Platība 1949.7 m2
245 000 EUR

Zeme Lazdonas pagastā
Platība 2.24 ha
10 500 EUR

Derīgo izrakteņu atradnes
Platība 11.9 ha
120 000 EUR
99 000 EUR

Copyright © 2010 - 2018. Nekustamie īpašumi Vidzemē