Gruntsgabals Skultes pag.
Platība 5574 m2
18 000 EUR
16 000 EUR

Copyright © 2010 - 2017. Nekustamie īpašumi Vidzemē