Īpašums Kārķu pag.
Zemes platība 4.3 ha
12 000 EUR

Māja Sedā
Platība 52 m2
42 000 EUR

Īpašums Launkalnes pag.
Zemes platība 5,4 ha
40 000 EUR

Īpašums Strenčos
Platība 193 m2
42 000 EUR

Īpašums Smiltenē
Platība 215 m2
73 000 EUR

Īpašums Smiltenē
Baznīcas laukumā
100 000 EUR

Gruntsgabals Strenčos
Platība 2210 m2
7000 EUR

Saimniecība Smiltenes nov.
Platība 12.6 ha
250 000 EUR
260 000 EUR

Muiža Bilskā
Ēkas platība 855.9 m2
67 000 EUR

Māja Smiltenē, Blaumaņa ielā
Platība 224 m2
77 250 EUR

Māja Valkas pagastā
Platība 74 m2
8 000 EUR

Īpašums pie Bilskas ezera
Zemes platība 3.82 ha
63 000 EUR

Īpašums Blomes pagastā
Platība 19.2 ha
105 000 EUR

Māju Smiltenē, Gaujas ielā
Platība 133.8 m2
75 000 EUR

Mednieku māja Ērģemes pagastā
Platība 125 m2
21 000 EUR

Komercobjekts Bilskas pagastā
Platība 1226,5 m2
15 000 EUR

Gruntsgabals Strenčos
Platība 2383 m2
3 000 EUR

Īpašums Strenču novadā
Zeme 26.9 ha
360 000 EUR

Māja Zvārtavas pagastā
Platība 110.1 m2
12 000 EUR

Ezers Zvārtavas pagastā
Platība 7.03 ha
14 000 EUR

Māja Launkalnes pagastā
Platība 145 m2
22 000 EUR

Īpašums Palsmanes pagastā
Zemes platība 19.2 ha
50 000 EUR

Īpašums Strenčos
Ēkas platība 353.1 m2
50 000 EUR
29 000 EUR

Gruntsgabals Smiltenē
Platība 2281 m2
11.40 EUR/m2

Dzīvojamā māja Smiltenē
Platība 256.3 m2
99 000 EUR
75 000 EUR

Īpašums Ērģemes pagastā
Zemes platība 10 ha
48 380 EUR

Namīpašums Strenčos
Platība 815.00 m2
98 200 EUR

Copyright © 2010 - 2018. Nekustamie īpašumi Vidzemē