Īpašums Palsmanes pag.
Zemes platība 28.30 ha
150 000 EUR

Īpašums Palsmanes pagastā
Zemes platība 19.2 ha
50 000 EUR

Copyright © 2010 - 2018. Nekustamie īpašumi Vidzemē