Īpašums Kārķu pag.
Zemes platība 4.3 ha
10 500 EUR

Māja Valkas pagastā
Platība 74 m2
8 000 EUR

Mednieku māja Ērģemes pagastā
Platība 125 m2
21 000 EUR

Māja Zvārtavas pagastā
Platība 110.1 m2
12 000 EUR

Ezers Zvārtavas pagastā
Platība 7.03 ha
14 000 EUR

Īpašums Ērģemes pagastā
Zemes platība 10 ha
48 380 EUR

Copyright © 2010 - 2018. Nekustamie īpašumi Vidzemē