Vērtēšana

Veicam nekustamo īpašumu vērtēšanu Vidzemē – pircējiem, pārdevējiem, iznomātājiem, investoriem u. c.. Esam LĪVA (Latvijas Īpašumu vērtētāju asociācijas) un LANĪDA (Latvijas nekustamo īpašumu darījumu asociācija) asociētais biedrs kopš 1995.gada.
Tagad visus vērtējumus varam  sagatavot elektroniski un parakstītus ar elektronisko parakstu, kas ļauj mūsu klientiem vērtējumu saņemt ātrāk un lētāk nekā drukātā formā.

Nekustamo īpašumu vērtēšanu veicam dažādiem mērķiem

  • Aizdevuma nodrošinājumam;
  • Pirkuma un pārdevuma summas noteikšanai;
  • Ieguldījumam būvniecības stadijā;
  • Finanšu pārskatu vajadzībām;
  • Ieguldījumam uzņēmuma pamatkapitālā;
  • U.c..

Cik ilgā laikā mēs sagatavojam vērtējumu?*

  • Dzīvokļa vērtējumu sagatavojam 2 līdz 5 darbdienu laikā;
  • Savrupmājas vai apbūves zemesgabala vērtējumu sagatavojam 3 līdz 5 darbdienu laikā;
  • Vienkāršu komerctelpu vērtējumu sagatavojam 4 līdz 5 darbdienu laikā;
  • Apjomīgu un kompleksu objektu vērtēšanas laiks ir, sākot no 5 darbdienām atkarībā no objekta īpatnībām.

*Termiņš ir norādīts darbam, kas nepieciešams novērtējuma pārskata sagatavošanai pēc vērtēšanas objekta apskates dabā un dokumentu saņemšanas.

Nekustamā īpašuma vērtēšanas cena.

Vērtēšanas cena ir atkarīga no īpašuma veida un specifiskām prasībām attiecībā uz vērtējuma sagatavošanu. Standarta īpašumu veidiem esam noteikuši standarta vērtēšanas cenu. Jautājiet sīkāk.

Kas ir tirgus vērtība?

Tirgus vērtība - aprēķināta summa, par kādu  vērtēšanas datumā īpašumam būtu jāpāriet no viena īpašnieka pie otra savstarpēji nesaistītu pušu darījumā starp labprātīgu pārdevēju un labprātīgu pircēju pēc atbilstoša piedāvājuma, katrai no pusēm rīkojoties  kompetenti, ar aprēķinu un bez piespiešanas.

Vēlaties iegūt plašāku informāciju par nekustamā īpašuma vērtēšanu?

Sazinieties ar mūsu vērtēšanas speciālistiem

 Pasūtīt vērtējumu (+371 642 07 022)

Address

Head Quarters: 123 North 21th Street, Suite 456, New York NY 6789

Branch Office: 21th park Town, New York NY 82314

Kontaktinformācija

Epasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tālrunis: +(371) 642 07022

Uzzināt vairāk

Contact us

Your message has been sent sucessfully