Īpašums Vaidavas pagastā
Platība 1.5 ha
260 000 EUR

Īpašums Kocēnu pag.
Zemes platība 2.03 ha
130000-150000 EUR

Īpašums Jeru pagastā
Zemes platība 2.4 ha
15 000 EUR

Īpašums Siguldas novadā
Platība 36.9 ha
155 000 EUR

Īpašums Blomes pag.
Zemes platība 21.2 ha
85 000 EUR

Īpašums Taurenes pag.
Zemes platība 2.5 ha
59 000 EUR

Īpašums Amatciemā
Zemes platība 3.31 ha
331 000 EUR

Īpašums Straupes pag.
Zemes platība 29 ha
125 000 EUR

Īpašums Strenču novadā
Zeme 26.9 ha
360 000 EUR