Īpašums Raunā
Ēkas platība 699.7 m2
55 000 EUR

Ražošanas ēkas Līvos
Platība 1831.00 m2
59 000 EUR

Komerczeme
Priekuļu novadā
Platība 32.8 ha