Derīgo izrakteņu atradnes
Platība 11.9 ha
120 000 EUR
99 000 EUR