Komercēka Cesvainē
Platība 322.4 m2
58 500 EUR

Zeme pie ezera
Platība 1.5 ha
110 000 EUR

Administratīvā ēka Cesvainē
Platība 884.5 m2
135 000 EUR

Komerczeme Ērgļu nov.
Smilts - grants atradne
Zemes platība 11.6 ha

Zeme Ošupes pagastā
Platība 9.36 ha
3 500 EUR/ha

Derīgo izrakteņu atradnes
Platība 11.9 ha
120 000 EUR
99 000 EUR