Īpašums Raunā
Ēkas platība 699.7 m2
55 000 EUR

Zeme Raunas pag
Platība 1.02 ha
20 000 EUR
13 000 EUR