Īpašums Mazsalacā
Ēkas platība 385.5 m2
27 000 EUR