Apbūves gabali Rūjienā
4 zemes vienības
1.9 EUR/m2

Dzīvoklis Rūjienā
Platība 81.7 m2
25 900 EUR

Gruntsgabals Rūjienā
Platība 2989 m2
45 000 EUR
38 000 EUR