Īpašums Jeru pagastā
Zemes platība 2.4 ha
15 000 EUR