Ezers Zvārtavas pagastā
Platība 7.03 ha
14 000 EUR