Aktualitātes

Valmiera - Eiropas nākotnes pilsēta

No 2021. gada jūlija Valmieras pilsēta apvienojusies ar apkārtējām teritorijām līdz Igaunijas robežai, veidojot Latvijā otro lielāko novadu. Valmieras novadam un pilsētai ir senas ražošanas tradīcijas. Saražotās produkcijas un eksporta apjomā uz vienu iedzīvotāju Valmieras pilsēta ir otrā vadošā valstī, divas reizes pārsniedzot vidējo rādītāju Latvijā. Valmieras novads ir augošs un uz attīstību vērsts – zināšanu, talantu un biznesa centrs. Valmieras novada pašvaldība apņēmusies turpināt veicināt uzņēmējdarbības attīstību un veidot dinamisku biznesa vidi gan valstspilsētā Valmierā, gan citur novadā.

bc 01

Valmieras novada mērķis ir piesaistīt talantus. Spēcīgi uzņēmumi, labvēlīga uzņēmējdarbības vide, konsekventa atbalsta sistēma un cieša sadarbība starp uzņēmējiem, izglītības iestādēm un pašvaldību ļaus sasniegt mērķi. Mērķa sasniegšanu sekmēs arī ārējo tiešo investīciju piesaiste.

“Mēs turpināsim ieguldīt resursus cilvēkos, infrastruktūrā, jaunās teritorijās, veselības aprūpē, sportā, kultūrā un dzīves kvalitātē. Turpināsim piedāvāt lielisku atbalsta sistēmu, ļaujot uzņēmējiem un investoriem Valmieras novadā justies gaidītiem,” saka Jānis Baiks, Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs.

Svarīgākie fakti:

  • Valmieras teritorija 19,35 km²
  • Valmieras novada teritorija 2948 km²
  • Iedzīvotāju skaits Valmieras novadā 54 642
  • Iedzīvotāju skaits Valmieras novada ekonomiskās ietekmes radiusā 173 461
  • Iedzīvotāju skaits darbspējas vecumā Valmieras novadā 34 288
  • Iedzīvotāju skaits darbspējas vecumā Valmieras novada ekonomiskās ietekmes rādiusā 107 353
  • IKP uz vienu iedzīvotāju (2. vieta Latvijā pēc Rīgas) 19 000 EUR (dati par 2020gadu)

Kāpēc ir vērts veidot un attīstīt uzņēmējdarbību, investēt Valmierā un Valmieras novadā?

Izdevīga atrašanās vieta

Valmieras novads atrodas stratēģiski nozīmīgā vietā – Latvijas ziemeļaustrumos pie A3 autoceļa, kas savieno Latviju ar Igauniju, 120 kilometru no Rīgas lidostas, kas piedāvā savienojumus ar vairāk nekā 100 galamērķiem.

Valmieras novadu šķērso dīzeļvilcienu līnija Rīga–Valga, novadā atrodas divas dzelzceļa stacijas – Valmiera un Strenči. Novadu šķērso divas 330 kV elektropārvades līnijas starp Latviju un Igauniju un piecas 110 kV elektropārvades līnijas, kā arī maģistrālais gāzesvads Tallina–Vireši DN 700 mm, no kura tiek nodrošināta Valmieras pilsētas apgāde ar dabasgāzi.

Izglītots darbaspēks

Valmiera ir starptautiska UNESCO Izglītības pilsētu sadarbības tīkla (UNESCO Global Network of Learning Cities) dalībniece. Visaptveroša izglītības sistēma ir Valmieras novada inovāciju un uzņēmējdarbības pamatā. Novadā pieejama visu līmeņu izglītība – no pirmsskolas līdz doktorantūras studijām Vidzemes Augstskolā. Tiek piedāvātas arī plašas interešu izglītības un mūžizglītības iespējas.

Novadā ir 20 vispārizglītojošās izglītības iestādes, tostarp 2 valsts ģimnāzijas, 16 pirmsskolas izglītības iestādes, 8 profesionālās ievirzes izglītības iestādes, 2 speciālās izglītības iestādes, 3 pašvaldības jauniešu un interešu izglītības centri.

Valmierā darbojas Vidzemes Augstskola, kas ir viena no lielākajām reģionālajām valsts augstskolām ārpus Rīgas. Tā piedāvā 17 studiju programmas Sabiedrības zinātņu un Inženierzinātņu fakultātēs, piemēram, mehatronika, ekonomika un uzņēmējdarbība, jaunās būvniecības skola, sociotehnisko sistēmu modelēšana u. c.

Valmieras tehnikums ir viena no modernāk aprīkotajām izglītības iestādēm Latvijā un Austrumeiropā, kas mūsdienīgā un inovatīvā vidē gan jauniešiem pēc 9. klases, gan pieaugušajiem piedāvā apgūt profesionālo vidējo izglītību pieprasītākajās specialitātēs, piemēram, atjaunojamās enerģētikas tehniķis, rūpniecisko iekārtu mehāniķis, mašīnbūves tehniķis, metālapstrādes darbagaldu (CNC) iestatītājs, programmēšanas tehniķis, mehatronisko sistēmu tehniķis, loģistikas speciālists un citās. Skolā ir septiņas dažādas laboratorijas, kas audzēkņiem nodrošina darba vidē balstītas mācības, savukārt uzņēmējiem un nozares speciālistiem – iespēju radīt produktu un pakalpojumu prototipus.

Abas mācību iestādes ir nozīmīgi sadarbības partneri uzņēmumiem un darba devējiem, kopā tiek radītas uzņēmumiem nepieciešamas izglītības programmas, nodrošinātas prakses vietas mācību procesā, lai sagatavotu darba tirgum augstākā līmeņa speciālistus.

Mājokļu pieejamība un dzīvesvides kvalitāte

Talantu un jauno profesionāļu piesaistei un viņu ģimeņu nodrošināšanai ar kvalitatīviem īres dzīvokļiem Valmierā tiek realizēts nozīmīgs daudzdzīvokļu īres namu būvniecības projekts. Pašlaik pieejamajiem 150 īres dzīvokļiem plānots pievienot vēl vairāk nekā 450 dzīvokļu. Darbaspēka piesaisti no visa reģiona nodrošina attīstītais ceļu tīkls Valmieras novada ekonomiskās ietekmes zonā (50 km radiusā ap Valmieru). Valmierā darba gaitās no apkārtējām teritorijām katru dienu ierodas aptuveni 7000 cilvēku. Valmiera ir vistālāk no Rīgas esošā valstspilsēta, kurā ir pozitīva iedzīvotāju skaita dinamika. Tāpat katru gadu pieaug bērnu un jauniešu skaits, un tas nozīmē, ka teritoriju ir iecienījušas ģimenes – iedzīvotāji ekonomiski aktīvajā vecumā.

Valmiera un Valmieras novads sniedz saviem iedzīvotājiem bagātīgu kultūras un tūrisma piedāvājumu. Teicamā sporta infrastruktūra veicina aktīvu brīvā laika pavadīšanu un nodarbošanos ar profesionālo sportu.

Aptuveni pusi novada teritorijas klāj meži, kas industriālas pašvaldības iedzīvotājiem nodrošina augstu vides kvalitāti. 

Attīstīta rūpniecība un dinamiska biznesa vide

Valmiera ir izteikti industriāla un rūpnieciska pilsēta – reģiona biznesa centrs, jo te atrodas vairums Vidzemes lielāko uzņēmumu. To pierāda arī dati – apstrādes rūpniecībā nodarbināti 33,76 % no visiem pilsētā reģistrētajos uzņēmumos nodarbinātajiem, novadā – 27,87 %. Valmierā ir vairāki lieli ražošanas un rūpniecības uzņēmumi, kas ražo mēbeles, piena produktus, ugunsdzēšamos aparātus un citus metālizstrādājumus, stikla šķiedru un saistītas lietas, rūpniecisko un medicīnisko gāzi, veic kokapstrādi.

2020. gadā Valmiera bija 2. vietā aiz Rīgas ekonomiski aktīvo uzņēmumu skaita uz 1000 iedzīvotājiem ziņā. Ekonomiski aktīvie uzņēmumi Valmierā – 2031, novadā – 4430.

Valmieras novads lepojas ar vairāk nekā 70 aktīviem ārvalstu tiešo investīciju uzņēmumiem. Tie kopā veido 14 % no novada kopējā darbaspēka, 18 % no kopējā novada uzņēmumu apgrozījuma un novadam lielākās ārvalstu investīcijas piesaistījuši no Luksemburgas, Zviedrijas, Vācijas, Lietuvas, Nīderlandes, Dānijas, Igaunijas, Gruzijas, Beļģijas, Ukrainas un citām valstīm.

Pēc Financial Times izdevuma fDi Magazine reitinga Valmiera ir ceturtā labākā Eiropas mikropilsēta ārvalstu tiešo investīciju piesaistes stratēģijā 2022./2023. gadā.

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera 2018. gadā Valmierai piešķīrusi balvu Uzņēmumiem draudzīgākā pilsēta.

Veiksmīgi apvienojot pilsētas uzņēmējdarbības garu, novada plašās iespējas un inovatīvu cilvēku talantus, Valmieras novadā tiek realizētas lieliskas idejas. Likumsakarīgi, ka tieši Valmieras novadā izauguši vairāki izcili Latvijas un Eiropas līmeņa uzņēmumi – Valmiera Glass grupaWunderValtanksVALPROWoltecValmieras piens, Valmiera-AndrenValmiermuižas alusAimasaLiepkalniByko LatVAKSKlasmann Deilman LatviaPadtex InsulationRūjienas saldējumsDaiļrade KoksReTV un citi.

bc 02

Industriālo teritoriju attīstība

Pašvaldība īsteno un turpmākajos 20 gados turpinās plašu industriālo teritoriju attīstību. Biznesa attīstībai un ražošanai atvēlētas teritorijas vairāk nekā 110 hektāru platībā.

Pašvaldība pašlaik attīsta divus industriālos parkus, kur būs pieejama infrastruktūra uzņēmējdarbības attīstībai.

Šogad plānots pabeigt projektu Valmieras Rūpniecības un eksporta parkā (14 ha), kur pašlaik jau darbojas 5 uzņēmumi. Potenciālajiem investoriem tiek piedāvāta pilnībā sagatavota teritorija ražošanas ēku izvietošanai, kur būs nodrošinātas nepieciešamās inženierkomunikācijas (siltumtrase, ūdensvads, kanalizācija, gāzesvads, lietusūdens kanalizācija). Nomai pieejamas teritorijā esošās ēkas, un ES projekta ietvaros 2023. gadā tiks uzcelta jauna ražošanas ēka.

Sākotnējā tapšanas stadijā ir Valmieras Industriālais parks (83,55 ha), kur pašlaik norisinās teritorijas sagatavošana būvdarbu uzsākšanai. Potenciālajiem investoriem tiks piedāvāta pilnībā sagatavota teritorija ražošanas ēku izvietošanai, kur būs nodrošinātas nepieciešamās inženierkomunikācijas un enerģijas jaudas.

Industriālās teritorijas nodrošinās plašas iespējas veidot uzņēmumu klāsterus. Viens no perspektīvākajiem klāstera attīstības virzieniem ir aprites ekonomikas jomā, sadarbojoties esošajiem un jaunizveidotajiem uzņēmumiem atkritumu apsaimniekošanā un otrreiz pārstrādājamu materiālu izmantošanā.

Valmiera un Valmieras novads – uzņēmējdarbībai un investīcijām!

Vairāk informācijas: investinvalmiera.euvalmierasnovads.lv

AVOTS: Forbes. (2023). Valmiera – Eiropas nākotnes pilsēta. SIA Business Magazine. Pieejams : https://forbesbaltics.com/lv/zinas/raksts/valmiera---eiropas-nakotnes-pilseta

Adreses

Valmiera: Rīgas iela 39, LV-4201
Cēsis: Pļavas iela 3a, LV-4101
Valka: Rīgas iela 11, LV-4701

Kontaktinformācija

Epasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Tālrunis: +(371) 642 07022

Seko mums